PIT do wypełnienia leży na stole obok długopisa

W ramach zmian wprowadzanych przez reformę Nowy Ład (właściwie Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. poz. 2105 z późn. zm.) jedną z nowelizacji ma być podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Ostatnia aktualizacja kwoty wolnej od podatku miała miejsce w 2018 roku, kiedy podniesiono ją do 8000 zł. Obecna zmiana ma podwyższyć kwotę wolną od podatku do 30 tys. złotych.

Zasady funkcjonowania kwoty wolnej od podatku do końca 2021 roku

Do 31 grudnia 2021 roku podatnicy, których roczny dochód nie przekroczył 8000 złotych nie płacili podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Do tej pory kwota wolna od podatku była zmienna i mogli z niej skorzystać podatnicy zarabiający maksymalnie do 127 000 zł. Według ostatnio obowiązujących przepisów kwota zmniejszająca podatek wpisana była w ramach zasad funkcjonowania skali podatkowej i wynosiła w zależności od podstawy obliczenia podatku:

  • 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;<
  • 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13.000 zł;
  • 525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;
  • 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

Mężczyzna przed laptopem

Kwota wolna od podatku po reformie

W ramach reformyNowy Ład zmienia się cały art. 27 określający skalę podatkową. Zgodnie z Nowymi zasadami w przypadku, jeżeli podstawa obliczenia podatku w złotych wynosi do 120 000 zł (podniesiono pierwszy próg podatkowy) podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł. W przypadku, jeżeli podstawa obliczenia podatku w złotych wynosi ponad 120 000 złotych podatek wynosi 15.300 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł.

Wyciąg z przepisów Nowy Ład:
a) w ust. 1 skala podatkowa otrzymuje brzmienie:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

120 000

17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł

120 000

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

b) uchyla się ust. 1a i 1b,
Dodatkowo należy zauważyć, że ustawodawca wprowadził punkty „C” i „d” o dodatkowym brzmieniu, które uzależnianą wysokość kwoty zmniejszającej podatek od weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Zgodnie z poniższymi zasadami:

Wyciąg z przepisów (ustawa Nowy Ład):
1c. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w ust. 1, podlega weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
1d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przedkłada Radzie Ministrów w terminie do 15 września danego roku propozycję zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny, w przypadku, gdy kwota minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jest wyższa od 1/12 ilorazu kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w ust. 1.

Zobacz więcej informacji na wlasnybiznes.eu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.